Limang Maikling Tula Para sa Kanya

Disclaimer: I wrote this as a creative challenge to myself more than anything.  (Putting that disclaimer up for my dad more than anything 😂). Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Binibilang ang araw hanggang tayo'y muling magkita Isa, dalawa, tatlo, ap ...